História projektov

Člověk v tísni Slovensko / Združenie pre lepší život

Obe naše zakladateľské organizácie majú za sebou históriu pilotných projektov svojpomocnej výstavby. Prístup realizátorov týchto projektov je spoločný v tom, že kopírujú najbežnejší spôsob získania bývania na Slovensku – kombinujú sporenie/pôžičku a svojpomocnú výstavbu domu.

Združenie pre lepší život v Rankovciach
V roku 2014 s podporou rómskeho starostu obce rozbehol lokálny partner pôvodného pilotného projektu ETP Slovensko, Združenie pre lepší život, druhú fázu svojpomocnej výstavby domov. Druhým rokom je vo výstavbe nová ulica s desiatimi domami, ktoré sa od ostatných v rómskej časti obce líšia najmä tým, že ich majitelia stavajú legálne..

Autor projektu: Katarína Smatanová

Člověk v tísni v Kojaticiach
V priebehu rokov 2012 až 2015 sa vo veľmi zložitom procese podarilo obci motivovanej perspektívou svojpomocnej výstavby vyriešiť zvyčajnú prekážku legálnej výstavby v rómskej osade – vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. Šesť rodín, ktoré dovtedy bývali v chatrčiach zo stavebného odpadového materiálu si tu svojpomocne stavia veľmi jednoduché murované obydlia.

Autor projektu: Michal Sládek

Neziskovú organizáciu Projekt DOM.ov založili Združenie pre lepší život a Člověk v tísni Slovensko v máji  2016. Organizácia rozbehla dlhodobý projekt naštartovania svojpomocnej výstavby v Rankovciach, Kojaticiach a v lokalitách v ich okolí a v mikroregióne Horná Topľa – Bardejov. Aktuálne organizácia rozbieha program svojpomocnej výstavby aj v Banskobystrickom kraji (Gemer a Novohrad), ako aj ďalších lokalitách v Košickom a Prešovskom kraji.