Projekt Inkluzívne bývanie.

Vďaka podpore Nadácie Pontis realizujeme v roku 2021 projekt Inkluzívne bývanie. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality života rodín z MRK v regiónoch východného a južného Slovenska. Zároveň naštartujeme proces vzniku nových funkčných susedstiev, v ktorých bývajú obyvatelia v legálnych rodinných domoch, pracujú na sebarozvoji a rozvoji svojej komunity. 

Sekundárnymi cieľmi projektu sú zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti obyvateľov MRK zapojených do nášho projektu. 

Projekt Inkluzívne bývanie je kombináciou programu svojpomocnej výstavby rodinných domov s intenzívnou sociálnou prácou a vzdelávaním. Klienti musia prejsť prípravou, finančným vzdelávaním a fázou sporenia financií, aby sa mohli kvalifikovať k získaniu mikroúveru na bývanie. Následne im budeme poskytovať asistenciu pri výstavbe domu a obciam pomáhať zabezpečovať potrebnú technickú infraštruktúru k domom. 

Významným spolupracujúcim subjektom je aj banka Slovenská Sporiteľňa, ktorá v rámci sociálneho bankovníctva klientom poskytuje úver.