Projekt: HERO

O projekte HERO

HERO alebo Housing and Empowerment of Roma je pilotný projekt EÚ, ktorého cieľom je zlepšiť život marginalizovaných rómskych komunít. HERO, financovaný Európskym parlamentom a implementovaný Európskou komisiou a Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB), uplatňuje inovatívny model sociálneho investovania, ktorý kombinuje mikropôžičky a iniciatívy na budovanie kapacít na podporu prístupu k dostupnému bývaniu a zamestnaniu.

Projekt sa realizuje vo vybraných obciach v Rumunsku, na Slovensku a v Bulharsku v rokoch 2022 – 2024 s cieľom vyvinúť model s potenciálom rozšírenia v celej Európe.


Projekt DOM.ov ako spoluimplemnetátor tohto grantu sa zameria na posilňovanie klienta zapojeného do programu na úrovni finančnej gramotnosti a pracovného rozvoja. Naši pracovníci budú sprevádzať klienta obdobím sporenia, úverovania, výstavby až po kolaudáciu. Zapojenie do tohto programu má dať ľudom možnosť sa osobnostne rozvíjať, získať nové zručnosti, ktoré im pomôžu pri bežnom živote, alebo na trhu práce.


Projekt HERO je implementovaný so silným zreteľom na kľúčové princípy ak sú:

📍 Medzi sektorová spolupráca a solidarita

📍 Participačný a integrovaný prístup

📍 Dôraz na ľudské práva

📍 Dôraz na rodovú rovnosť

📍 Riešenia postavené na mieru lokálnych potrieb

📍 Udržateľnosť a orientácia zameraná na výsledky

Hlavný cieľ projektu

Výsledkom pilotného projektu HERO bude celkové zlepšenie životných podmienok v rómskych komunitách ako aj samotné zmocnenie klienta na poli finančnej gramotnosti, či posilnenie sebadôvery v otázkach práva na primerané bývanie a prácu.

Bližšie informácie o projekte môžete nájsť na web stránke projektu https://www.linkedin.com/showcase/hero-housing-and-empowerment-of-roma/posts/?feedView=all