O nás

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vznikla v roku 2016 na báze pilotne odskúšaných projektov zameraných na podporu bývania v obciach Kojatice a Rankovce. Jej zakladateľmi sú neziskové organizácie dlhodobo pôsobiace v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku- Človek v ohrození a Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT. Ich skúsenosti a prepojenie programu bývania so sociálnym bankovníctvom Slovenskej Sporiteľne prirodzene viedlo k založeniu organizácie, ktorá sa  špecializuje na oblasť bývania.

Poslaním Projektu DOM.ov je vytvárať v obciach s MRK podmienky vhodné na legálnu výstavbu rodinných domov a tým transformovať rómske komunity na dobré miesta pre život.  Od svojho vzniku Projekt DOM.ov rozvíja program svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva. Program vychádza z predpokladu, že v rómskych komunitách žije mnoho rodín, ktoré majú potenciál postaviť si svoj vlastný dom. Toho dôkazom sú početné nelegálne murované domy v rómskych osídleniach. Avšak najväčšími bariérami k získaniu legálneho domu sú:

  • sťažený prístup k získaniu komerčného úveru na bývanie
  • absencia vhodných stavebných pozemkov,
  • byrokratická záťaž pri vybavovaní povolení k výstavbe

Naša organizácia pomáha ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom svojpomocnej výstavby postaviť si vlastné, legálne a bezpečné rodinné domy.