21 rodín
sporí každý mesiac

Pre všetky rodiny je podmienkou získania mikropôžičky pravidelné sporenie. Je zároveň dôkazom, že rovnako spoľahlivo budú splácať aj mikropôžičku banke. Rodiny tiež musia začať riešiť svoje staré dlhy.

16 000 €
na stavebné pozemky

Za rok si jedna rodina priemerne nasporí 600 eur. Financie rodiny ponúkajú obciam a tie tak vedia vyplatiť majiteľov pozemkov.

12 mesiacov
dodržujú pravidlá

Väčšina rodín pravidelne sporí už od jesene 2015. Po roku sporenia môžu požiadať o mikropôžičku a začínajú sa pripravovať na stavbu domu.

DOM
do osobného vlastníctva

Projekt DOM.ov prináša férové podmienky na výstavbu domov pre rodiny, ktoré prijali zodpovednosť za financovanie vlastného bývania.

Vzdelávanie rodín na tému rodinný rozpočet, obecné komunitné centrum Rankovce, 2015. Lektor: Františka Ondrášiková, Združenie pre lepší život

Poskytovanie mikropôžičiek na výstavbu a legalizáciu vlastných domov pre rómske rodiny chápeme ako investíciu do naštartovania zásadných zmien v najmenej rozvinutých lokalitách na Slovensku. Podporujeme aktivitu rodín, ktoré chcú a vedia prebrať zodpovednosť za financovanie vlastného  bývania. Pôsobíme v 7 rómskych lokalitách. Po 3 rokoch plánujeme projekt vyhodnotiť a ďalej rozširovať.

Rodiny, ktorým poskytujeme mikropôžičky, nemajú prístup k bežným úverom na bývanie. Väčšinu roka žijú z príjmov pod hranicou životného minima, a ich pracovné príležitosti nemajú stabilný charakter. Nemajú žiadny majetok. Ide o generáciu ľudí, ktorí vyrástli v tzv. kultúre chudoby. To výrazným spôsobom ovplyvňuje všetky ich rozhodnutia, ktoré sa týkajú budúcnosti. Medzi takéto rozhodnutia mikropôžička na bývanie určite patrí.

Aj preto musia rodiny, ktoré si chcú zabezpečiť financovanie svojpomocnej výstavby domu z mikropôžičkovej schémy, ktorú rozbieha Projekt DOM.ov v partnerstve so Slovenskou sporiteľňou, minimálne rok pravidelne sporiť a zlepšovať riadenie svojich financií. Tiež si pravidelne plniť svoje finančné záväzky voči iným veriteľom, vrátane obce. Súhlasili s tým, že budú až do splatenia mikropôžičky aktívne spolupracovať s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí ich učia zvládať ťažké životné situácie.

Založením špeciálneho garančného fondu pre každú z lokalít reagujeme na špecifické riziká, ktorým rodiny žijúce v generačnej chudobe čelia. Vďaka systému ´náhradných splátok´ vytvárame obmedzený časový priestor a jasné pravidlá, ktoré umožnia zadĺženej rodine s pomocou sociálneho pracovníka zvrátiť rozbiehajúcu sa platobnú neschopnosť.

Mikropôžičkovú schému sme spustili v priebehu roka 2016. Ide o unikátne partnerstvo najväčšieho bankového domu na Slovensku s výnimočnými obcami, ktoré majú odvahu a chuť vytvárať v podrozvinutých rómskych lokalitách férové podmienky na legálnu stavbu domov do osobného vlastníctva. Činnosť mikropôžičkovej schémy iniciovala a koordinuje nezisková organizácia Projekt DOM.ov.